Kính chào quí khách

Kính mời quí vị bấm qua trang "Hoa chia buồn" để chọn những kiểu hoa phúng điếu. Nếu quí vị muốn đặt làm các kiểu hoa they ý riêng của quí vị xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại: 703-835-2500

Thành thật cảm ơn

Orchid Florist


-------------------------------Thương tiếc

------------------------

 Chúng tôi có hoa giá từ $85 trở lên

Ðể biết thêm chi tiết xin vui lòng liên lạc qua số phone dưới đây

Funeral flowers arrangement from $85 up. Please call for more information.

(703) 835-2500

------------------------

 

Chúng tôi có giá tượng trưng cho những tang chủ

trong hoàn cảnh nghèo khó.

***

Orchid Florist


703-835-2500

  ----------

       

                                      

* * *

      Chúng ta chia sẻ nỗi buồn phiền, sự đau đớn mất đi người  thân yêu ...

bằng lời nói trang trọng và tao nhã của hoa.

---------------------------

 

 ------------

                      Trong hơn 30 năm lưu vong đất khách, chúng ta có những biến cố, đổi thay.  Kiếp nhân sinh ngắn ngủi so với vũ trụ bao la.   Trẻ em lớn lên nhanh chóng, và người lớn tuổi ra đi … "Sinh ký tử qui”. 


---------------

    

---------

   ---------------

703-835-2500

 

--------------------------------------------------------------------------------------

Tiệm hoa Orchid Florist chân thành tri ân sủng hộ của quý khách trong nhiều năm qua.

   -

703-835-2500

Deliver 7 days a week

------------------------

      

                 ----------------